Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Ziemie polskie w latach 1939-1941

Kiedy Polacy bohatersko walczyli z agresorami - niemieckim i radzieckim - 28 września 1939 r. w Moskwie ministrowie spraw zagranicznych: Niemiec - Joachim von Ribbentrop i ZSRR - Wiaczesław Mołotow podpisali Traktat o granicach i przyjaźni między ZSRR i Niemcami. Zgodnie z układem granica między obu państwami na ziemiach polskich miała przebiegać wzdłuż linii rzek Pisa-Narew-Bug-San. Wbrew wcześniejszym ustaleniom Litwa stała się radziecką strefą wpływów. Na mocy dodatkowego dokumentu obie strony zobowiązały się do współpracy w zwalczaniu polskiego podziemia.

14 października Litwa zajęła tereny Wileńszczyzny godząc się jednocześnie na stacjonowanie na swoim terytoriom kilkudziesięciotysięcznego garnizonu wojsk Armii Czerwonej.