Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Polska w okresie stalinizmu 1948-1955

Polska na przełomie lat 40. i 50. XX wieku stanowiła typ państwa będącego pod silnym wpływem stalinizmu. Nazwa wywodzi się od sposobu sprawowania rządów w ZSRR przez przywódcę państwa, Józefa Stalina. Były to rządy scentralizowane, autokratyczne, oparte na przemocy, likwidowaniu wszelkich przejawów niezależnej myśli, rządy, które w Związku Radzieckim i krajach podporządkowanych w całym okresie stalinizmu pochłonęły miliony ofiar. W warunkach polskich stalinizm oznaczał próbę wzorowania się na rządach stalinowskich i ścisłą współpracę polityczną, gospodarczą i wojskową między Polską a ZSRR - pełne podporządkowanie Polski wschodniemu sąsiadowi.

W okresie tym skomplikowała się sytuacja międzynarodowa - konfrontacja między demokracjami zachodnimi a państwami pozostającymi pod wpływami ZSRR - okres „zimnej wojny”.