Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Polityka państw totalitarnych

W okresie międzywojennym w wielu państwach Europy cechą charakterystyczną było powstanie dyktatur. Przyczyny takiego stanu rzeczy to: ogólny kryzys gospodarczy, kryzys polityczny i społeczny. Nie można zapominać o powstaniu w ramach ruchu komunistycznego państwa dyktatury proletariatu i dążeniu komunistów w innych państwach do zdobycia władzy drogą rewolucji. Zacząły powstawać ugrupowania faszystowskie. W sferze ideologii działania faszystów zmierzały do powstania „jedności narodowej” a działania komunistów do „jedności klasowej” proletariatu i to była główna cecha różniąca państwa totalitarne - ZSRR, Niemcy i Włochy.

Cechy państw totalitarnych:

- autokratyzm - władza skupiona w rękach silnej jednostki lub grupy ludzi;

- podporządkowanie i ujednolicenie całego aparatu władzy interesom rządzącej grupy lub jednostki, kontrolowanie przez aparat władzy wszystkich dziedzin życia;

- rozbudowana, masowa propaganda;

- ingerowanie przez aparat państwa w przekonania, poglądy, zachowanie obywateli, rozbudowany aparat kontroli;

- system monopartyjny i dążenie do ujednolicenia i podporządkowania rządzącym form życia społecznego;

- w sferze gospodarczej pełna kontrola sprawowana przez grupę rządzącą, centralizm decyzyjny;

- pełna kontrola nad siłami zbrojnymi, policją i wymiarem sprawiedliwości.

Ostatnio oglądane

Ostatnio oglądane