Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Geneza ruchów rewolucyjnych

Lata 1848-1849 to czasy wydarzeń rewolucyjnych, które objęły niemal całą Europę. Noszą one nazwę „Wiosny Ludów”. Były podsumowaniem i momentem kulminacyjnym wydarzeń rewolucyjnych, sięgających jeszcze 1846 roku.

Przebieg Wiosny Ludów można podzielić na trzy etapy: pierwszy, to zwycięstwa rewolucji (styczeń-maj 1848), drugi - punkt szczytowy, przesilenie (czerwiec-październik), trzeci - likwidowanie zdobyczy rewolucji, cofanie się, powrót reakcji (przełom lat 1848-1849 i rok 1849). Głównymi przyczynami Wiosny Ludów (z wyjątkiem Francji) były:

- gwałtowny rozwój przemysłu i wzrost znaczenia burżuazji, utrudniane przez dominujący wciąż system feudalny i stanowy - burżuazja w celu dalszego rozwoju kapitalizmu dążyła do zmiany istniejących stosunków społecznych i politycznych,

- ukształtowanie się nowego pokolenia liberałów i demokratów, chcących podjąć walkę z porządkiem powiedeńskim; ogromny wpływ na umysły wywierała literatura, zawierająca krytykę, stanowości i rządów konserwatywnych,

- rozwój nauki szedł w parze z upowszechnianiem się światopoglądu pozytywistycznego - walka z istniejącym systemem była konieczna dla dalszego rozwoju nauki i techniki,

- wielkie klęski nieurodzaju lat 1845-1848 doprowadziły do głodu i epidemii i w konsekwencji do wystąpień mas ludowych domagających się poprawy warunków bytowych,

- rozwój świadomości narodowej i domaganie się zjednoczenia (Niemcy, Włosi) i powstania niepodległych państw (Węgrzy, Polacy, Czesi) stało się istotnym elementem wydarzeń rewolucyjnych Wiosny Ludów.

Ostatnio oglądane

Ostatnio oglądane